Wagi medyczne – kalibracja i legalizacja

Wagi medyczne podlegają ustawom i dyrektywom dotyczącym wyrobów medycznych oraz ustawom i
normom dodatkowym. Producenci wyrobów medycznych mogą sami ustalać dokładność swoich
wyrobów, ale oceny zgodności wag są ściśle określone poprzez klasy dokładności. Dzięki temu
skalibrowana waga medyczna gwarantuje precyzyjne wyniki.

Wagi stosowane w praktyce lekarskiej (w przychodniach, szpitalach, klinikach i prywatnych gabinetach
lekarskich) muszą być skalibrowane i posiadać klasę dokładności (Dz.U. z 2004r. Nr 4, poz. 23). Nie ma
obowiązku stosowania wag skalibrowanych w przypadku wag osobistych dla dorosłych i dzieci.

W Polsce wagi medyczne muszą posiadać klasę dokładności III (3) lub IIII (4).

W Polsce nowe wagi nieautomatyczne, w tym medyczne podlegają ponownej legalizacji po upływie 3 lat,
licząc od 1 grudnia roku pierwszej kalibracji. Każda kolejna legalizacja ważna jest przez okres 25
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana ostatnia legalizacja. Wszystkie
wagi klasowe muszą być legalizowane regularnie. Ponowną legalizację można przeprowadzić tylko w
Urzędzie Miar (Okręgowym Urzędzie Miar).

Każda waga medyczna posiada następujące oznaczenia:

  • CE – potwierdza zgodność z wszystkimi dyrektywami odnoszącymi się od wyrobu. Cyfry w górnym prawym rogu oznaczają rok pierwszej legalizacji, a w dolnym prawym rogu numer jednostki notyfikowanej
  • czarne „M” na zielonym polu – znak meteorologiczny (zgodność z dyrektywą 90/384/EWG)
  • klasa dokładności – III (3) lub IIII (4) [w Polsce wagi medyczne muszą posiadać klasę dokładności III lub IIII].
  • „Max…” – obciążenie maksymalne
  • „Min…” – obciążenie minimalne
  • „e=…” – wartość działki legalizacyjnej