Kalibracja (wzorcowanie) i ponowna legalizacja wag medycznych


Akty prawne

Wagi medyczne podlegają ustawom i dyrektywom dotyczącym wyrobów medycznych oraz ustawom i normom dodatkowym.

Producenci wyrobów medycznych mogą sami ustalać dokładność swoich wyrobów, ale oceny zgodności wag są ściśle określone poprzez klasy dokładności. Dzięki temu skalibrowana waga medyczna gwarantuje precyzyjne wyniki.

Waga skalibrowana, a nieskalibrowana

Wagi stosowane w praktyce lekarskiej (w przychodniach, szpitalach, klinikach i prywatnych gabinetach lekarskich) muszą być skalibrowane i posiadać klasę dokładności (Dz.U. z 2004r. Nr 4, poz. 23). Nie ma obowiązku stosowania wag skalibrowanych w przypadku wag osobistych dla dorosłych i dzieci.


Jaką klasę dokładności muszą posiadać wagi medyczne?

W Polsce wagi medyczne muszą posiadać klasę dokładności III (3) lub IIII (4).

Okres ważności legalizacji wagi skalibrowanej.

W Polsce nowe wagi nieautomatyczne, w tym medyczne podlegają ponownej legalizacji po upływie 3 lat, licząc od 1 grudnia roku pierwszej kalibracji. Każda kolejna legalizacja ważna jest przez okres 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana ostatnia legalizacja.

Wszystkie wagi klasowe muszą być legalizowane regularnie. Ponowną legalizację można przeprowadzić tylko w Urzędzie Miar (Okręgowym Urzędzie Miar).

Jakie oznaczenia musi posiadać legalizowana waga medyczna?

Każda waga medyczna posiada następujące oznaczenia:


medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

CE

potwierdza zgodność z wszystkimi dyrektywami odnoszącymi się od wyrobu. Cyfry w górnym prawym rogu oznaczają rok pierwszej legalizacji, a w dolnym prawym rogu numer jednostki notyfikowanej
medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

czarne „M” na zielonym polu

znak meteorologiczny (zgodność z dyrektywą 90/384/EWG)

medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

klasa dokładności

III (3) lub IIII (4) /w Polsce wagi medyczne muszą posiadać klasę dokładności III lub III
medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

obciążenie maksymalne „Max…”
obciążenie minimalne „Min…”
wartość działki legalizacyjnej „e=…”


 

Profesjonalny sprzęt medyczny

dla Twojej firmy